Leverer IT-ydelser til brug for vagtplanlægning i kommunale og private organisationer.
Samt:

30 års erfaring med udvikling af software

Stabil-IT leverer IT-ydelser som er baseret på høj grad af teknisk know-how. 30 års erfaring og indgående kendskab til vikarbranchen og til arbejdsprocesserne i forbindelse med vagtplanlægning.

Gode referencer

Stabil-IT leverer IT-ydelser til en række større virksomheder og kommuner i Danmark. Blandt andet Teknologisk Institut, Socialpædagogernes Landsforening og Københavns Kommune.

Se eksempler på leverede systemer - Leverede systemer.

IT-værktøjer skal være enkle, intuitive og smukke

Stabil-IT's holdning er at IT-systemer først og fremmest skal være enkle, nemme at anvende og nemme at udvide og tilpasse. Og, så skal de være stabile! Og endelig er vi ikke blinde for hvor meget det for nogle brugere betyder, at systemerne ser godt ud.

Enkle IT-systemer er ofte de mest pålidelige og letteste at udbygge. Men at finde den enkle løsning til en opgave kræver erfaring og kreativitet.

Hos Stabil-IT er du garanteret den erfaring og ekspertise der sikrer, at din investering i software betaler sig. Det leverede fungerer fra dag et, og vil kunne danne et solidt fundament for senere tilpasninger og udvidelser.

Leverede systemer


For alle systemer gælder at Stabil-IT har rollen som systemarkitekt og primær udvikler og altid i tæt samarbejde med kunden.


VKS

VikarKorpsSystem

VKS løser de administrative udfordringer der er i et vikarkorps der skal holde styr på et større antal kunder og deres vagtønsker samt vikarerne og eksterne samarbejdspartnere.

VKS indeholder fleksible statistikfunktioner (baseret på MS-Excel), fakturering, notificeringer (email og sms) til kunder og vikarer, vikarkalendere og meget andet.

VKS bliver udviklet løbende baseret på kundeønsker, og er i drift ved en række danske kommuner.

VKS er modulopbygget med et modul pr. brugergruppe:

 • VKS-Basis - til vikarkorpsets administration.
 • VKS-Team - til kommunale institutioner
 • VKS-Vikar - til vikarerne tilknyttet vikarkorpset
 • VKS-Satellit - til decentrale vikarkorps med egen administration

Mere info - VKSplan.com


Lønberegner

Lønberegneren kan beregne lønudgifter over flere år for offentligt ansatte, på tværs af flere overenskomstperioder.

Systemet består af en avanceret database der benyttes af tre brugergrupper:

 • Anonyme brugere og medlemmer der kan beregne lønudvikling på baggrund af indtastede oplysninger samt stamoplysningerne i den bagvedliggende database.
 • Offentlige ledere og tillidsmænd der er registreret hos Socialpædagogernes Landsforbund der kan beregne lønudvikling for medarbejdergrupper, og udskrive forskellige specialrapporter.
 • Konsulenter ved Socialpædagogernes Landsforbund der kan vedligeholde oplysninger om stillingsbetegnelser, løntrin, erfaringstrin etc. - der indgår i lønberegningerne.

Lønberegneren kan beregne månedslønninger i vilkårligt lange perioder hvor der tages hensyn til skift i stilling, stigning i løntrin, nye lønperioder, orlovsperioder etc. - for store personalegrupper. Denne funktionallitet er så vidt vides unik i Danmark.


Båddatabasen

Cockpit

Systemet består af en intern applikation - Cockpit - der benyttes af Dansk Sejlunions fagpersonale til at administrere de ca. 16.000 både Dansk Sejlunion har registreret i båddatabasen, sammen med oplysninger om blandt andet bådejere og målere.

WebSejler

Den eksterne applikation - WebSejler - benyttes af Dansk Sejlunions medlemmer og andre bådinteresserede til at se og beregne sejlegenskaber ved de registrerede både.

WebSejler kan benyttes fra dette link - WebSejler.dk


EC6design

EC6design er et online beregningsprogram til projektering af murede konstruktioner. Systemet kan bl.a. beregne laster og brudlinier i murværk.

Beregningsalgoritmerne der ligger til grund for systemet er udviklet i et samarbejde mellem Teknoligisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut.

EC6design anvendes af rådgivende ingeniører og skoler i Danmark, samt af ingeniører og studerende fra stort set hele verden.

Du kan se EC6design her - EC6design.com


Tempigo

Tempigo er udsprunget af VKS og er målrettet det private arbejdsmarked, i Danmark og udlandet.

Vi tilbyder de samme ydelser som VKS indenfor booking


Eref

Eref er et internetbaseret beregningsværktøj der beregner energitilskuddet fra vinduer og døre til brug for Energimærkningsordningen for vinduer. Programmet giver brugeren mulighed for at beregne U-værdien og Eref for hundredevis af udformninger af vinduer og døre.

Eref kan ses fra dette link - Eref.dk


DMUK-data

En applikation til indrapportering af prøveresultater for kvaliteten af mursten fra alle teglværker i Danmark.

Applikationen kan kun anvendes af de tilknyttede brugere.

Du kan se DMUK-data fra dette link - dmuk.teknologisk.dk


Mur-Tag

En applikation til søgning og visning af konstruktionstegninger for mur- og tagdetaljer.

Du kan se mur- og tagdetaljer fra dette link - www.mucdesign.dk/murtag

Persondatapolitik


Hos Stabil-IT opbevarer vi data på vegne af vores kunder og leverer software så vores kunder kan behandle disse data

Hos Stabil-IT er det vigtigt for os, at du er tryg ved, hvordan vi opbevarer og anvender dine persondata på vegne af vores kunder. Derfor har vi en klar politik om hvordan Stabil-IT behandler de oplysninger, du giver os, på en ansvarsfuld måde, med respekt for dit privatliv og selvfølgelig efter gældende regler.

Anvendelse af persondata

Nedenfor har vi oplistet en række af de formål, hvor Stabil-IT har brug for at behandle dine personoplysninger.

Udgangspunktet for Stabil-IT's persondatabehandling i forbindelse med leveringen af tjenester til dig er, at vi i samråd med den dataansvarlige hos vores kunder, beslutter til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, behandling af personoplysninger skal ske.

Vi opbevarer og anvender kun dine persondata på vegne af vores kunder, og kun i det omfang det er nødvendigt og rimeligt. Dine data opbevares og anvendes løbende til følgende formål:

 1. Til administration af din profil
  Vi har brug for at behandle og opbevare dine identifikationsoplysninger i forbindelse med administrationen af din profil. Det er blandt andet så vi kan sikre os, at du bliver oprettet som vikar hos en af vores kunder.
 2. Til kommunikation om dine vagter
  Vi behandler og opbevarer også identifikationsoplysninger om dig for at kunne kommunikere med dig i forbindelse med dine vagter. Derudover registrerer vi også, om du modtager og åbner de beskeder, som vi sender dig.
  Vi kan sende beskeder til dig via følgende kanaler:
  1. arbejdsrelaterede e-mails/nyhedsbreve
  2. arbejdsrelaterede SMS-beskeder
  3. arbejdsrelaterede push-beskeder hvis du har installeret VKS app
  Under din profil kan du specificere hvilke kanaler du foretrækker at modtage henvendelser på.
 3. Til fejlsøgning
  Vi kan have brug for at anvende dine personoplysninger i de situationer, hvor der opstår fejl eller forstyrrelser i forbindelse med din brug af vores tjenester, hvor vi hurtigt har brug for at kunne finde frem til årsagen til fejlen med henblik på at afhjælpe fejlen eller forstyrrelserne.
  Dette vil kun blive gjort i samråd med den relevante kunde.
 4. Til statistik og analyse
  Vi anvender persondata til statistik og analyse for at kunne udvikle, teste og forbedre vores tjenester og systemer og for at kunne analysere tendenser og mønstre om vores brugere.
 5. Til dokumentation for afviklet arbejde og udbetaling af løn
  Vores kunder anvender dine persondata og oplysninger om afviklede vagter til at kunne beregne din løn.

Opbevaring og brug af dine persondata

Vores opbevaring og brug af dine persondata sker kun på et lovligt grundlag. Det vil sige, at vores kunder behandler dine persondata efter et af følgende kriterier:

 1. Samtykke, som du har afgivet i forbindelse med oprettelse af din profil.
 2. Behandlingen er nødvendig for at kunne overholde den aftale, som vores kunde har indgået med dig, f.eks. for at kunne sende vagttilbud til dig og sikre kontakt med dig.
 3. Vi og vores kunder har en legitim interesse i at anvende dine persondata. Det kan f.eks. være situationer, hvor Stabil-IT anvender persondata til statistik og analyseformål for at finde ud af, hvilke tjenester vores kunder benytter.

Hvis du har været aktiv vikar opbevarer vi dine oplysninger i minimum 5 år efter din ansættelses ophør. Herefter kan de blive slettet af vores kunde. På din profil kan du markere at du ønsker dine personoplysninger slettet. Hvis du gør dette vil dine personoplysninger automatisk blive slettet 5 år efter din ansættelses ophør.

Har du ikke været aktiv vikar kan du anmode vores kunde om at få dine personoplysninger slettet, hvorefter de vil blive slettet senest 14 dage efter vi har modtaget din anmodning.

Deling af persondata med Stabil-IT's samarbejdspartnere

Vores kunder vil, via Stabil-IT's software, gøre brug af samarbejdspartnere (underdatabehandlere) i forbindelse med afsendelse og modtagelse af emails og sms. Når vi anvender samarbejdspartnere deles din emailadresse eller dit mobiltelefonnummer og indholdet af beskeden med dem.

Når vi deler dine oplysninger med vores samarbejdspartnere, sikrer vi de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger. Dette gør vi ved at lave en såkaldt databehandleraftale med dem. Hvis vores samarbejdspartner befinder sig uden for EU/EØS, laver vi en aftale, som overholder de EU-godkendte standarder for overførsel af persondata.

Hvor vi får oplysningerne fra

Dine personoplysninger stammer fra de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med oprettelsen af din profil.

Desuden gemmer vi oplysninger som registreres i forbindelse med din brug af vores tjenester.

Dine rettigheder

I forhold til de persondata, som vi har om dig, har du en række rettigheder, som du kan gøre brug af i medfør af databeskyttelseslovgivningen. Det vedrører bl.a. retten til at få mere at vide om, hvilke oplysninger, som vi har om dig. Du har også mulighed for at få rettet urigtige oplysninger, få dine persondata udleveret og trække dit samtykke tilbage.
Du kan henvende dig til vores kunde / din arbejdsgiver angående ovenstående.

 1. Log på VKS
  Oplysningerne der vises under din profil viser alt hvad der er registreret om dig i VKS. Oplysninger om dine vagter og beskeder kan du se under menupunkterne "Vagter" og "Beskeder".
 2. Henvend dig pr. telefon eller email
  Vi er nødt til at sikre os at det er den rigtige person, som har kontaktet os, før vi kan udlevere eller give dig de oplysninger, som du er interesseret i. Derfor vil vi i den forbindelse kontrollere og verificere, at det er din identitet og at det er dine oplysninger.

Husk, at det er dit ansvar at sørge for, at vi altid har din korrekte mailadresse. Du kan til enhver tid opdatere denne ved at logge på https://app.vkshost.dk og opdatere din profil her. Du kan modtage meddelelser fra os via din sms, e-mail eller brev. Vi anvender i disse tilfælde de kontaktoplysninger, som du har meddelt os.

Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren hos Stabil-IT

Hvis du har spørgsmål, om hvordan Stabil-IT behandler personoplysninger, kan de stilles til Stabil-IT's databeskyttelsesrådgiver, på emailadressen support@stabil-it.dk

Kontakt Stabil-IT


Ring 42 40 50 20 eller send en email på salg@stabil-it.dk.

Vi har altid tid til en uforpligtende snak om hvilke muligheder der findes for løsning af din opgave.