Leverer IT-ydelser til brug for vagtplanlægning i kommunale og private organisationer.
Samt:

30 års erfaring med udvikling af software

Stabil-IT leverer IT-ydelser som er baseret på høj grad af teknisk know-how. 30 års erfaring og indgående kendskab til vikarbranchen og til arbejdsprocesserne i forbindelse med vagtplanlægning.

Gode referencer

Stabil-IT leverer IT-ydelser til en række større virksomheder og kommuner i Danmark. Blandt andet Teknologisk Institut, Socialpædagogernes Landsforening og Københavns Kommune.

Se eksempler på leverede systemer - Leverede systemer.

IT-værktøjer skal være enkle, intuitive og smukke

Stabil-IT's holdning er at IT-systemer først og fremmest skal være enkle, nemme at anvende og nemme at udvide og tilpasse. Og, så skal de være stabile! Og endelig er vi ikke blinde for hvor meget det for nogle brugere betyder, at systemerne ser godt ud.

Enkle IT-systemer er ofte de mest pålidelige og letteste at udbygge. Men at finde den enkle løsning til en opgave kræver erfaring og kreativitet.

Hos Stabil-IT er du garanteret den erfaring og ekspertise der sikrer, at din investering i software betaler sig. Det leverede fungerer fra dag et, og vil kunne danne et solidt fundament for senere tilpasninger og udvidelser.

Leverede systemer


For alle systemer gælder at Stabil-IT har rollen som systemarkitekt og primær udvikler og altid i tæt samarbejde med kunden.


VKS

VikarKorpsSystem

VKS løser de administrative udfordringer der er i et vikarkorps der skal holde styr på et større antal kunder og deres vagtønsker samt vikarerne og eksterne samarbejdspartnere.

VKS indeholder fleksible statistikfunktioner (baseret på MS-Excel), fakturering, notificeringer (email og sms) til kunder og vikarer, vikarkalendere og meget andet.

VKS bliver udviklet løbende baseret på kundeønsker, og er i drift ved en række danske kommuner.

VKS er modulopbygget med et modul pr. brugergruppe:

  • VKS-Basis - til vikarkorpsets administration.
  • VKS-Team - til kommunale institutioner
  • VKS-Vikar - til vikarerne tilknyttet vikarkorpset
  • VKS-Satellit - til decentrale vikarkorps med egen administration

Mere info - VKSplan.com


Lønberegner

Lønberegneren kan beregne lønudgifter over flere år for offentligt ansatte, på tværs af flere overenskomstperioder.

Systemet består af en avanceret database der benyttes af tre brugergrupper:

  • Anonyme brugere og medlemmer der kan beregne lønudvikling på baggrund af indtastede oplysninger samt stamoplysningerne i den bagvedliggende database.
  • Offentlige ledere og tillidsmænd der er registreret hos Socialpædagogernes Landsforbund der kan beregne lønudvikling for medarbejdergrupper, og udskrive forskellige specialrapporter.
  • Konsulenter ved Socialpædagogernes Landsforbund der kan vedligeholde oplysninger om stillingsbetegnelser, løntrin, erfaringstrin etc. - der indgår i lønberegningerne.

Lønberegneren kan beregne månedslønninger i vilkårligt lange perioder hvor der tages hensyn til skift i stilling, stigning i løntrin, nye lønperioder, orlovsperioder etc. - for store personalegrupper. Denne funktionallitet er så vidt vides unik i Danmark.

Link til den offentlige del af lønberegneren - sllon.sl.dk


Båddatabasen

Cockpit

Systemet består af en intern applikation - Cockpit - der benyttes af Dansk Sejlunions fagpersonale til at administrere de ca. 16.000 både Dansk Sejlunion har registreret i båddatabasen, sammen med oplysninger om blandt andet bådejere og målere.

WebSejler

Den eksterne applikation - WebSejler - benyttes af Dansk Sejlunions medlemmer og andre bådinteresserede til at se og beregne sejlegenskaber ved de registrerede både.

WebSejler kan benyttes fra dette link - WebSejler.dk


EC6design

EC6design er et online beregningsprogram til projektering af murede konstruktioner. Systemet kan bl.a. beregne laster og brudlinier i murværk.

Beregningsalgoritmerne der ligger til grund for systemet er udviklet i et samarbejde mellem Teknoligisk Institut og Statens Byggeforskningsinstitut.

EC6design anvendes af rådgivende ingeniører og skoler i Danmark, samt af ingeniører og studerende fra stort set hele verden.

Du kan se EC6design her - EC6design.com


Tempigo

Tempigo er udsprunget af VKS og er målrettet det private arbejdsmarked, i Danmark og udlandet.

Vi tilbyder de samme ydelser som VKS indenfor booking

Tempigo kan ses fra dette link - Tempigo.com


Eref

Eref er et internetbaseret beregningsværktøj der beregner energitilskuddet fra vinduer og døre til brug for Energimærkningsordningen for vinduer. Programmet giver brugeren mulighed for at beregne U-værdien og Eref for hundredevis af udformninger af vinduer og døre.

Eref kan ses fra dette link - Eref.dk


DMUK-data

En applikation til indrapportering af prøveresultater for kvaliteten af mursten fra alle teglværker i Danmark.

Applikationen kan kun anvendes af de tilknyttede brugere.

Du kan se DMUK-data fra dette link - dmuk.teknologisk.dk


Mur-Tag

En applikation til søgning og visning af konstruktionstegninger for mur- og tagdetaljer.

Du kan se mur- og tagdetaljer fra dette link - www.mucdesign.dk/murtag

Kontakt Stabil-IT


Ring 42 40 50 20 eller send en email på salg@stabil-it.dk.

Vi har altid tid til en uforpligtende snak om hvilke muligheder der findes for løsning af din opgave.